What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
The Angry Black Girl and Her Monster

The Angry Black Girl and Her Monster

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Vicaria is a brilliant teenager who believes death is a disease that can be cured. After the brutal and sudden murder of her brother, she embarks on a dangerous journey to bring him back to life.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Nekromantik
Lời Nguyền Trên Biển – Mary (2019)
Ác Quỷ Trên Không
Ma Nữ Đại Chiến
Homunculus
Bodies Bodies Bodies
Diệt Hồn
Cự Xà Trường Nữ Sinh
Màu Sắc Từ Ngoài Không Gian
Ma Ám Tàu Queen Mary
Tiền Bối Tôi Là Ma
Nghĩa Địa Ma Quái: Huyết Thống