What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Tóm tắt

The Argentine, begins as Che and a band of Cuban exiles (led by Fidel Castro) reach the Cuban shore from Mexico in 1956. Within two years, they mobilized popular support and an army and toppled the U.S.-friendly regime of dictator Fulgencio Batista.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Thiếu Gia Giả Nghèo
Crazy Samurai Musashi
Cuộc sống của Brad
Sniper. The White Raven
Deep Water (2022)
Cám Dỗ Tội Lỗi
Hội Chợ Hoan Lạc
White Nights (2021)
Chim Lửa (2021)
Thảm Họa Pompeii
Ferry: Loạt phim
Ca Sĩ Hạng Dâm