What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!
Born on the Fourth of July

Born on the Fourth of July

Bạn đánh giá: 0
0 0 Đánh giá

Tóm tắt

Paralyzed in the Vietnam war, Ron Kovic becomes an anti-war and pro-human rights political activist after feeling betrayed by the country he fought for.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Điệp vụ Tokyo
Tôi Là Huyền Thoại
Sweet Girl (2021)
Yêu Thầm Trai Thẳng, The Swimmer
Tố Cáo Cấp Một
Y Phi Của Ta Không Dễ Chọc (Phần 3)
Red Rocket (2021)
Phi Vụ Đào Tẩu
Em Yêu, Đừng Sợ (Don’t worry Darling)
Cherry
Con Yêu
Mùa Yêu Thương