What's happening?

Đổi sever hoặc tải lại trang vài lần nếu không xem được phim nhé!

Tóm tắt

Cư dân của một thị trấn nhỏ ở nông thôn phát hiện ra rằng một con quỷ sắp được sinh ra giữa họ. Họ cố gắng trốn thoát trước khi cái ác ra đời nhưng có lẽ đã quá muộn.

Đạo diễn

Đạo diễn

Diễn viên

Các phim tương tự

Tiếng nói vô hình
The Angry Black Girl and Her Monster
The Conjuring
Giả Chết
Lật mặt: Nhà có khách
Lời Mời Đến Địa Ngục
Zombie Đại Hạ Giá
Mắt Thấy, Tai Nghe
Hệ Thống Margaux (2022)
Tin & Tina
Hiến Vương Trùng Cốc
Circle Line (2023)